Co to są anemostaty?

Prawo budowlane ściśle określa jakie warunki muszą spełniać pomieszczenia pod względem wentylacji. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń, w których zamontowana jest instalacja gazowa.

Instalacje wentylacyjne i grzewcze
Zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Zużyte powietrze oraz wszystkie zanieczyszczenia (wilgoć, dwutlenek węgla) zostają usunięte na zewnątrz. Celem instalacji grzewczej jest rozprowadzanie ciepłego powietrza w pomieszczeniach. Obie instalacje powinny być odpowiednio zaprojektowane i wykonane przez uprawnione firmy.

Anemostaty
Każda instalacja wentylacyjna lub doprowadzająca ciepłe powietrze zakończona jest kratką wentylacyjną lub anemostatem. To drugie rozwiązanie jest nowocześniejsze i bardziej wydajne. Rozróżniamy anemostaty:
- nawiewne – doprowadzają ciepłe powietrze np. z kominków,
- wywiewne – odprowadzają zanieczyszczone powietrze.

Producenci oferują anemostaty okrągłe lub kwadratowe. Mogą być stalowe, aluminiowe, malowane proszkowo lub plastikowe. Zaletą stalowych i aluminiowych jest to, że wolniej gromadzi się na nich kurz i nie wymagają tak częstego czyszczenia jak plastikowe. Anemostaty mogą być montowane na sufitach, ścianach lub podłodze.
Tags: